Kategorie

Regulamin


Sklep internetowy topfirany.pl, działający pod adresem http://www.topfirany.pl  oraz  http://www.polfirany.pl  prowadzony jest przez: Waldemar Wojdyło, z siedzibą w Przemkowie przy ul. Akacjowej 5/2, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod nazwą TOPFIRANY.PL WALDEMAR WOJDYŁO Nip 693-163-88-83 

 1. Ceny towarów.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

   1. podawane są w złotych polskich,

   2. są cenami brutto,

   3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

   4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

  4. Informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie w sekcji "dostawaa

II Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe topfirany.pl,firanytkaniny.pl,polfirany.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową: sklepui wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

5.Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

    1. wyboru zamawianych towarów

    2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy a także adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (gdyż mogą to być różne adresy),

    3. wyboru sposobu płatności.

 

III Czas realizacji zamówienia.

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia ,jest to czas przygotowania towaru do wysyłki i nie obejmuje czasu jaki potrzebny jest na dostarczenie przez firmę kurierską od momentu odebrania go od sprzedawcy

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  firmy kurierskiej GLS

 

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską

4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

IV Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

    1. płatność przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

    2. przelew bankowy, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem bankowym

 

V. Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. . Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie Warunki dokonania zwrotu: O zamiarze zwrotu należy uprzednio powiadomić mailowo , wypełniając formularz online lub składając oświadczenie na piśmie .Przedmiot nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać wszystkie oryginalne metki.Do paczki zwrotnej należy dołączyć: - formularz zwrotu. Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza.Należy dołączyć- dowód zakupu (paragon). Przykładowy formularz zwrotu :Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 


                                                           OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 ..............................

 

   podpis konsumentWyłączenia prawa do odstąpienia

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. korepetycje udzielane przez internet;
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;
 4. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe;
 6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu;
 7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky;
 8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego;